Paikallinen, kyllä. Mutta samalla globaali

Kun ajattelee paikallisia yrityksiä, ensimmäisenä mieleen tulee yleensä pieni, paikallisesti toimiva yritys

Paikallinen, kyllä. Mutta samalla globaali

Kun ajattelee paikallisia yrityksiä, ensimmäisenä mieleen tulee yleensä pieni, paikallisesti toimiva yritys kuten paikallisleipomo tai -pesula. Tosiasiassa paikallisyritys voi kuitenkin olla myös globaalilla tasolla toimiva perheyritys, jonka pääkallopaikka on sanotaanko vaikkapa Ikaalisissa mutta verkostoja ympäri maailman.

Paikallisyritysten merkitys taloudelle ja koko yhteisölle on suuri. Paikalliset toimijat eivät ainoastaan luo työpaikkoja kaupunkeihin ja kuntiin vaan myös rakentavat vahvempaa yrittämisen kulttuuria eri puolilla Suomea. Lisäksi paikalliset toimijat ovat suuressa roolissa maamme viennin kehittämisessä.

Kotipaikkamme on Pirkanmaalla, Ikaalisissa. Täällä on todistetusti hyvä yrittää: Tampereen kauppakamari kertoi alkuvuodesta, että vuonna 2017 pirkanmaalaiset yritykset jatkoivat vahvaa, vuodesta toiseen jatkunutta kasvuaan.

Kauppakamari ennustaa Pirkanmaan paikallisyritysten kasvunäkymien jatkuvan vahvoina myös tulevaisuudessa. Tämä luo lisää työpaikkoja ja vauhdittaa alueen kehitystä niin viennin kuin innovaatioidenkin näkökulmasta. Merkille pantavaa on, Tampereen alueen yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä. Olemme vahvasti kiinni maailmaa muuttavassa digitaalisessa murroksessa, jossa sähköiset ja automaattiset toiminnot ja palvelut yleistyvät.

Kansainvälistyminen on yksi keskeisimmistä yritysten kasvun väylistä. Me Fincumetilla haluamme kurottaa maailmalle ja hakea kasvua kansainvälisyyden kautta. Mutta viime kädessä haluamme olla myös mukana rakentamassa Suomesta parempaa paikkaa asua, elää ja yrittää. Olemme paikallinen ja globaali, toinen jalka Ikaalisissa ja toinen maailmalla.